Different Types Of Greetings in Hausa Language

ENGLISHHAUSA
  
Greetings
 Good morning Ina kwana? Ans: Lafi ya
 Asking about the hang over work Ina Gaji Ya? Ans: Ba gaji ya
 Good afternoon In Yini
 Good evening Sanu da Yamma Ans: Yau wa
 Good night(until tomorrow) Sai gobe
  
Casual Greetings
 Hello Barka dai (Sannu)
 Thank You Nagwode
 Sorry Yakwuri
 How is it? Ya ya dai
 Hope you are well Ina fata kana lafiya {or Kina lafi ya (F)}
 How are you doing? Inna Yini
 Don’t be up set Kada ka ji haushi
 How are your family? Inna kwana, innagajia? ya gida?
  
Greeting some one at work
 Well done at work Sannu da aiki
 I believe work is going on well yes. thank you Ina fata aiki Yana Chin Gaba daidai i na gode
  
Greetings the Sick
 Sorry are you Improving? Sann akwai Sauki ne?
 You will soon recover Zaka or Zaki Sani Sau ki yan Zu
 God will help you get alright – Amen Allah Zai tai makeka/ki ka Sami Sauki Amin
 Always pray to God, He will help you Ka yi ta rokon Allah, Zai taimake ka or ki
 Are you well now? Yes/No Ka yi Sauki Yanzu ne? i or a

Leave a Reply